ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพมหานคร เยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 15-02-2016 00:00:00
ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพมหานคร เยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ

     ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก พันเอก (พิเศษ) Zhang Li ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
     การรับเยี่ยมคำนับของผู้บัญชาการทหารเรือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
     (ที่มา : สลก.ทร.)