คอบร้าโกลด์ ๑๖ ฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

Release Date : 12-02-2016 00:00:00
คอบร้าโกลด์ ๑๖  ฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

      วันนี้ (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ของกองกำลังพลทางเรือผสมและกองกำลังนาวิกโยธินผสมในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๖ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
     โดยมี พลเรือเอก จรูญ จาตุรพงศ์ รองเสนาธิการทหาร ร่วมตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตฯ ด้วย การสาธิตการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก มีกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสาธารณ รัฐเกาหลี เข้าร่วมปฏิบัติการ ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน ๓,๐๐๐ นาย โดยมีเรือรบและอากาศยานจากฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงมัตโพน เฮลิคอปเตอร์แบบเบล จำนวน ๑ ลำ แบบ S-70B ซีฮอกส์ จำนวน ๑ ลำ ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน ๘ คัน รถหุ้มเกราะฮัมวี จำนวน ๒ คัน กำลังของฝ่ายสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยเรือ USS. ASHLAND ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน ๘ คัน เครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน ๒ ลำ F18 จำนวน ๒ ลำ เฮลิคอปเตอร์ UH1 จำนวน ๒ ลำ เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบ AH1 คอบร้า จำนวน ๒ ลำ เครื่องบินแบบ MV22 OSPREY จำนวน ๒ ลำ และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วยเรือ ROKS CHEON WANG BONG ยานรบสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน ๘ คัน รถถัง K1 จำนวน ๑ คัน ซึ่งการสาธิตการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อเพิ่มพูน ขีดความสามารถสมรรถนะของกำลังพลทั้ง ๓ ประเทศ ซึ่งการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก มีหลักปฏิบัติ ในการเข้าทำการยุทธเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ กำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยานทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบ ยกพลขึ้นบก จะเข้าแตะหาดและดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในพื้นดินต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาดให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ
       การฝึกคอบร้าโกลด์เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมรบในทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ พร้อมด้วยความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป
      (ที่มา : ปชส.คอบร้าโกลด์ ๑๖)