กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ

Release Date : 13-01-2016 00:00:00
กำหนดสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท โรช  วิภัติภูมิประเทศ

     พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ และมีกำหนดสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลา ๑๐ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จึงแจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน
     (ที่มา : ศปก.ทร.)