ขอเชิญชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทย

Release Date : 11-01-2016 00:00:00
ขอเชิญชมสารคดีเนื่องในวันกองทัพไทย

     กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญรับชมสารคดี เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ หลังข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และในวันเดียวกันนี้ จะมีพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลโดย
     - กองบัญชาการกองทัพไทย ณ กองพันทหารสื่อสาร
     - กองทัพบก ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ |
     - กองทัพเรือ ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
     - กองทัพอากาศ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
    (ที่มา : กร.ทหาร)