กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 06-01-2016 00:00:00
กองทัพเรือ จัดกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

     กองทัพเรือ จัดแสดงกิจกรรมทางทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกองทัพเรือนำอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ และอากาศยาน รวมทั้งอมภัณฑ์ออกมาแสดงให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกองทัพเรือ ได้อย่างถูกต้อง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
     กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย มีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงผลการงานช่วยเหลือประชาชนและโครงการปะการังเทียม นิทรรศการเต่าทะเล นิทรรศการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ การแนะแนวการเข้าโรงเรียนนายเรือ นักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของเด็กและเยาวชน การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาในร่ม การแสดงตัวมาสคอตในเครื่องแบบทหารเรือ การเล่นเกมต่างๆ และแจกของรางวัลต่าง ๆ
     โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริเวณท่าเทียบเรือ และบริเวณลานสวนสนาม ประกอบด้วย การเยี่ยมชมเรือหลวงสุโขทัย พร้อมทั้งออกเรือกับเรือหลวงกันตัง และเรือหลวงเทพา ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา เปิด ๒ รอบ เช้าและบ่าย และเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และการปฏิบัติการของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดแสดงพลซุ่มยิงพร้อมอาวุธประจำกาย นิทรรศการการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นิทรรศการเกี่ยวกับสรรพาวุธ นิทรรศการเกี่ยวกับอุทกศาสตร์และเครื่องมือเดินเรือ นิทรรศการสงครามนิวเคลียร์ – เคมี – ชีวะ นิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพ การแนะแนวการเข้าศึกษาในโรงเรียนนายเรือ การแสดงการปฏิบัติงานของสุนัขทหาร การแสดงดนตรีสามสมอ การแสดงบนเวที การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นกีฬาทหารเรือ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) ของนักเรียนนายเรือ การเดินแบบของชุดนักเรียนนายเรือและนักเรียนพยาบาลทหารเรือ การแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารเรือ การแสดงของสุนัขทหาร การประกวดวาดภาพ การแสดงวงโยธวาธิต และการสาธิตการสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ของนักเรียนนายเรือ
     กองเรือยุทธการ
     กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มีการแสดงการสาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน (Paramotor) การโดดร่ม การแสดงเรือปฏิบัติการพิเศษ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การแสดงดนตรีสากล การจัดแสดงรถลาดตระเวนหุ้มเกราะ V – 150 และรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก AAV พร้อมอาวุธประจำรถ การแสดงรถฮัมวี่ และการนำเด็กทัศนศึกษาโดยรถฮัมวี่ การแสดงอาวุธต่อสู้อากาศยาน แบบต่าง ๆ พร้อมระบบควบคุมการยิง การจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ และสนับสนุนการตรวจสุขภาพ การแสดงอาวุธปืนใหญ่ การแนะแนวเข้าเป็นนักเรียนทหารในส่วนของกองทัพเรือ
     ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีการแสดงการสาธิตการปฏิบัติการทางทหารระหว่างเครื่องบิน เฮลิคอบเตอร์ เรือปฏิบัติการพิเศษ เรือยาง และชุดปฏิบัติการพิเศษ การแสดงขีดความสามารถของเรือปฏิบัติการพิเศษ การชมเรือบริเวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ด การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงนิทรรศการเต่าทะเล และการต่อเรือ การแสดงสุนัขทหาร การแสดงกายบริหารประกอบอาวุธ และการแสดงดนตรี
     ทัพเรือภาคที่ ๑ จัดแสดงบริเวณท่าเทียบฐานตราด มีการจัดเครื่องเล่นสำหรับเด็ก การจับของขวัญ การแจกรางวัล การแสดงดนตรี จัดแสดงเครื่องบินเล็ก และการแสดงร่มบิน (Paramotor) การเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก การเยี่ยมชมเรือและอากาศยาน และการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
     ทัพเรือภาคที่ ๒ หมวดบินทัพเรือภาคที่ ๒ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดงดนตรี ของวงดุริยางค์กองทัพเรือ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงยิงปืนฉับพลันของกองรักษาความปลอดภัย
     ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ การแสดงนิทรรศการผลงานของกองทัพเรือและหน่วยงานเอกชน การแสดงโดดร่มนักโดร่มกองทัพเรือ (หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) แจกของรางวัลอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา การแสดงนิทรรศการของกองทัพเรือการแสดงดนตรีเปิดเยี่ยมชมเรือและออกเรือทัศนศึกษากับเรือหลวงคลองใหญ่ และเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๙๒ เส้นทางท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาไปเกาะหนูเกาะแมว
     สถานีเรือสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเยี่ยมชมเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ๙๔ ชมนิทรรศการผลงานของกองทัพเรือ แจกของรางวัล
     ทัพเรือภาคที่ ๓
     บริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต มีการแสดงดนตรี และการแสดงบนเวที การเยี่ยมชมเรือและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติของทัพเรือภาคที่ ๓ การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร
     บริเวณฐานทัพเรือพังงา การเยี่ยมชมเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือการแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติการทางทหาร การแสดงการบิน การสาธิตการกระโดดร่ม การสาธิตและการให้บริการทางการแพทย์ การแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเด็กและเยาวชนการเล่นเกมส์และแจกของรางวัลและการสาธิตการดับเพลิง
     ศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย - เมียนมาร์ บริเวณเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล แจกของที่ระลึก และการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม
     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     บริเวณกองพันทหารราบที่ ๒ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการแสดงดนตรี การแสดงบนเวที การแจกของรางวัล การเลี้ยงอาหาร และการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
     บริเวณกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน มีการแสดงดนตรี การแจกของรางวัล การเลี้ยงอาหาร การแสดงอาวุธประจำหน่วย การแสดงโดดร่ม การแสดงชุดสุนัขทหาร การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill)
     กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส มีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงโดดร่ม การแสดงการบินผาดแผลงการแสดงความสามารถของสุนัขทหารการแสดงของเด็กเยาชนบนเวที และการนำเด็กเยาวชนเยี่ยมชมค่ายจุฬาภรณ์การจัดเครื่องเล่นสำหรับเด็กการสาธิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการแจกอุปกรณ์การเรียน และแสดงของบุตรหลานข้าราชการค่ายจุฬาภรณ์             หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ มีการแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงดนตรี ร่วมกับดารารับเชิญจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ บริษัทอาร์สยามและเอ็กแซ็ก การแสดงการเชียร์ประกอบดนตรี และเล่นเกมส์ต่าง ๆ การแจกของขวัญและของรางวัล
     อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า และป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ การเยี่ยมชมเรือหลวงบริเวณท่าเทียบเรือ กิจกรรมเต้นห่วงฮูลาฮูปประกอบเพลง การแจกของขวัญของรางวัล การนำชม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ปืนเสือหมอบ ห้องนิทรรศการใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนนก สะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน การแสดงของหมวดสุนัขยาม การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ แพชูชีพ การแสดงนิทรรศการการประมง การแสดงของนักเรียน และการแจกของขวัญของรางวัล
     กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บริเวณพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ มีการประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การตอบปัญหาชิงรางวัล เล่นเกมส์ กีฬากลางแจ้ง การประกวดวาดภาพระบายสี และการแจกของขวัญของรางวัล
     กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด บริเวณสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีการแสดงดนตรี กิจกรรมบนเวที การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหาร การแสดงท่าอาวุธพิเศษ การแสดงการตรวจค้นและเก็บกู้ระเบิด การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงชุดพารามอเตอร์ การแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการแจกรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม บริเวณพื้นที่ราชการุณย์ สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีการแสดงดนตรี กิจกรรมบนเวที การแสดงโดดร่ม การแสดงสุนัขทหาร การแสดงการตรวจค้นและเก็บกู้ระเบิด การแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร และการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ
     หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) จัดบริเวณกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย เขตเชียงราย เขตนครพนม เขตอุบลราชธานี และสถานีเรือมุกดาหาร มีการแสดงอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ การจัดนิทรรศการการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นิทรรศการการเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของกองทัพเรือ การฉายวีดิทัศน์การปฏิบัติงานของกองทัพเรือ และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแม่น้ำโขง การสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ และทางทหาร การแข่งขันกีฬาทหารเรือ การมอบอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเล่นเกมส์ แลกของรางวัล และการแสดงบนเวที และการสาธิตการปฏิบัติการพิเศษ