โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 06-01-2016 00:00:00
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกองทัพเรือ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙

     กองทัพเรือได้พิจารณาจัดทำเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่าง ๆ ดังนี้
     - โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙
     **พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือพุทธเลิศหล้านภาลัยเฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติโครงการอาคารพิพิธภัณฑ์ ๑๐๐ ปี ธงราชนาวีไทยเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมแล่นใบอ่าวไทยตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมรักษ์ดวงตานาวี กิจกรรมค่ายเบาหวาน)
     **สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดทำโครงการ ได้แก่ โครงการอุปสมบทในอุทกสีมาเฉลิมพระเกียรติ โครงการพิพิธภัณฑ์เรือ ต.๑๒ เฉลิมพระเกียรติ โครงการอาคารพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติ โครงการเดิน – วิ่ง – ปั่น ป้อมพระจุลจอมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ โครงการรักษ์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมดูแลเด็กไทยด้วยหัวใจนาวี กิจกรรมเลี้ยงลูกด้วยหัวใจ สร้างเด็กดีมีความสุข กิจกรรมต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม)
     (ที่มา : กพร.ทร.)