สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ ปรับราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศ

Release Date : 05-01-2016 00:00:00
สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ ปรับราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศ

     กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ สวัสดิการสนามยิงปืนกองทัพเรือ จะปรับลดราคาจำหน่ายลูกปืนต่างประเทศขนาด .๓๒ นิ้ว และขนาด .๒๕ นิ้ว สำหรับข้าราชการกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าอาวุธปืนและจำหน่ายลูกปืนประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป้าชนิดต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลทั่วไป
     ผู้ที่สนใจ ติดต่อซื้อหรือใช้บริการได้ที่ สนามยิงปืนราชนาวี สัตหีบ กิจการสนามยิงปืนสัตหีบ ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘ ๒๔๗๕๘๙ หรือที่เจ้าที่ฝ่ายสนาม โทร. ๐๘ ๓๐๖๕ ๗๑๘๖