พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

Release Date : 05-01-2016 00:00:00
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

     ในวันที่ ๗ มกราคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กองทัพเรือได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ในครั้งนี้ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
     เกียรติประวัติของการทหารเรือไทยสมควรจะต้องยกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการทหารเรือในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก เมื่อปรากฏว่ามีเรือรบต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยคราวใด พระองค์ก็มักหาโอกาสเสด็จไปเยี่ยมเยียนเรือรบเหล่านั้นเสมอ เพื่อจะได้ทรงทราบว่าเรือรบต่างประเทศเขาตกแต่งและจัดระเบียบเรือกันอย่างไร แล้วนำมาเป็นแบบอย่างให้กับเรือรบของไทยในเวลาต่อมา จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำในเรื่องเรือสมัยใหม่ พระองค์ทรงเป็นผู้บัญชาการทหารเรือพระองค์แรก หลังจากได้รับพระทานบวรราชาภิเษก และทรงดำรงตำแหน่งนี้อยู่จนตลอดพระชนชีพ และควรถวายพระนามว่าผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า สมควรได้รับการถวายพระเกียรติยศขั้นสูงสุดจากเราชาวกองทัพเรือ ตลอดไป
     (ที่มา : กพ.ทร.)