กองทัพเรือขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 05-01-2016 00:00:00
กองทัพเรือขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

     กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองการบินทหารเรือ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การเยี่ยมชมเรือหลวง การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงนิทรรศการพันธุ์เต่าทะเล และนิทรรศการต่อเรือ การแสดงสุนัขทหาร สาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่มบิน (Paramotor) และการโดดร่ม การจัดแสดงอาวุธปืนใหญ่ ปืนต่อสู้อากาศยาน รถฮัมวี่ และรถ หุ้มเกราะ การแสดงเรือปฏิบัติการพิเศษ การแสดงอาวุธประกอบดนตรี (Fancy Drill) การจัดแสดงนิทรรศการแนะแนวการเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพเรือ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่สัตหีบด้วย
     (ที่มา : กร.)