บัตรโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม

Release Date : 04-01-2016 00:00:00
บัตรโดยสารเครื่องบินในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม

     การท่าอากาศยานอู่ตะเภา แจ้งว่า บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เสนอสิทธิพิเศษในการให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารข้าราชการในราคาพิเศษ สำหรับข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม โดย บริษัท ไทย แอร์เอเชีย มอบส่วนลดพิเศษ ร้อยละ ๕๐ จากบัตรโดยสารของ ข้าราชการปกติ ให้แก่ ข้าราชการกองทัพเรือ ครอบครัว และผู้ติดตาม โดยครอบครัวต้องมีนามสกุลเดียวกัน แม้มิได้เดินทางไปด้วยกัน รวมถึง ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้มีเส้นทางบินทีร่วมรายการ ๗ เส้นทาง ได้แก่ อู่ตะเภา – หาดใหญ่ อู่ตะเภา – อุดรธานี อู่ตะเภา – เชียงใหม่ อู่ตะเภา – หนานหนิง อู่ตะเภา – หนานขาง อู่ตะเภา – มาเก๊า และอู่ตะเภา – สิงค์โปร์
     ผู้สนใจใช้บริการสามารถซื้อบัตรโดยสารและสำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบินอู่ตะเภา และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่บริษัทกำหนดในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
     (ที่มา:กร.)