กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

Release Date : 04-01-2016 00:00:00
กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

     ตามที่ กองทัพเรืออนุมัติให้กำลงพล แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ มีกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันก่อนวันกองทัพไทยและวันวีรชนกองทัพเรือ และแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๔ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ หลังวันกองทัพไทย
     (ที่มา : กพ.ทร.)