กรมสวัสดิการทหารเรือ รับจัดกระเช้าปีใหม่ ๒๕๕๙

Release Date : 28-12-2015 00:00:00
กรมสวัสดิการทหารเรือ รับจัดกระเช้าปีใหม่ ๒๕๕๙

     เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ กรมสวัสดิการทหารเรือ ได้นำผลิตภัณฑ์การเกษตรของกองทัพเรือ และผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ มาจำหน่ายในรูปแบบกระเช้าปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญของฝากให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ นำไปมอบให้แก่ญาติ มิตร ผู้ที่เคารพนับถือ โดยเริ่มรับจองและจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีกระเช้าให้เลือกซื้อ จำนวน ๕ ประเภท ในราคา ๒๕๐ บาท ๓๓๐ บาท ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท และ ๑,๕๐๐ บาท
     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ ประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๐๕ ๐๗๖๗ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๔๕๒๓ หรือ นาวาตรีพงษ์ศักดิ์ ภู่ถาวร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๓๕๒ ๕๘๕๖ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๙๖๙ และนาวาตรี ชัชวาลย์ โชคชัยวัฒนวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๘๑๓ ๗๐๗๔ หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๖๐๕
     (ที่มา : สก.ทร.)