กำหนดสวดพระอภิธรรมมารดา นาวาโทหญิง แจ่มใส พันทวี

Release Date : 25-12-2015 00:00:00
กำหนดสวดพระอภิธรรมมารดา นาวาโทหญิง แจ่มใส  พันทวี

     มารดาของ นาวาโทหญิง แจ่มใส พันทวี หัวหน้าแผนกเลขานุการ กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพกำหนดตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดวังตะกู ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ถึง๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดสวด พระอภิธรรม เวลา ๒๐.๐๐ น. และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานวัดวังตะกู อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แจ้งมายังผู้รู้จักคุ้นเคยทราบโดยทั่วกัน