กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

Release Date : 25-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล

     กองทัพเรือ จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงสุโขทัย พร้อมอากาศยาน และชุดปฏิบัติการทำลายใต้น้ำจู่โจม ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดปฏิบัติการจิตวิทยา พร้อมให้การช่วยเหลือ พี่น้องประชาชน โดยสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๙๖ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทะเลจีนใต้จะเคลื่อนตัวมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและจะส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมบริเวณอาวไทยมีกำลังแรง โดยจะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ไปถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ขอให้ประชาชนในภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนตกสะสม สำหรับชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
     (ที่มา:สลก.ทร.)