กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วยช่วยชาติ”

Release Date : 23-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือจัดโครงการ “เปิดหน่วยช่วยชาติ”

     กองทัพเรือ จัดโครงการ “เปิดหน่วย ช่วยชาติ” สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้และลดค่า ครองชีพให้ประชาชน โดยเปิดพื้นที่หน่วยงานของกองทัพเรือ ให้ประชาชนมาจำหน่ายสินค้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีสินค้าจากผู้ผลิตชั้นนำมาจำหน่าย ในราคาถูก โดยมีพื้นที่เปิดให้จำหน่ายสินค้าดังนี้
     ๑. พื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๔๖ และ ๐๙ ๔๑๑๘ ๕๓๖๔
     ๒. พื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๔๓๙
     ๓. พื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๐๓ และ ๐๙ ๓๖๑๖ ๕๖๙๓
     ๔. พื้นที่อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๘๑ และ ๐๘ ๔๘๗๗ ๘๙๑๑
     ๕. พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ติดต่อจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๓ ๗๑๑๒ และ ๐๘ ๖๓๒๔ ๒๔๙๗ ขอเชิญชวนผู้สนใจจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า และเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตตามโครงการดังกล่าวได้ตามสถานที่ และวัน ดังกล่าว
     (ที่มา : กพร.ทร.)