กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒

Release Date : 23-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต  ครั้งที่ ๔๒

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๒ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
     (ที่มา : สลก.ทร.)