กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จัดจำหน่ายกุ้งให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

Release Date : 21-12-2015 00:00:00
กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จัดจำหน่ายกุ้งให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ

     กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ จะนำกุ้งจากฝ่ายเกษตรกรรมกองทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
     วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐๓๐ จำหน่ายที่หน้ากรมสวัสดิการทหารเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
     วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่บริเวณกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
     วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
     วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ จำหน่ายที่อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ ชนิดของกุ้งที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วย กุ้งขาว (แชบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย กำลังพลกองทัพเรือที่สนใจซื้อได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว