กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดจำหน่ายลูกปืนเพื่อเป็นสวัสดิการ

Release Date : 18-12-2015 00:00:00
กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดจำหน่ายลูกปืนเพื่อเป็นสวัสดิการ

     กรมสรรพาวุธทหารเรือ จัดจำหน่ายลูกปืนชนิดต่าง ๆ ให้แก่ กำลังพลของกองทัพเรือ เพื่อเป็นสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดจำหน่ายเฉพาะวันพุธ และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. และเวลา๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ กองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๖๓๐๒๐ และกรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์ ภายในกองทัพเรือ ๕๒๑๖๖ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     (ที่มา : สพ.ทร.)