เชิญร่วมส่งของขวัญและความปรารถนาดี ไปยังข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

Release Date : 16-12-2015 00:00:00
เชิญร่วมส่งของขวัญและความปรารถนาดี ไปยังข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน

     กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ขอเชิญชวนร่วมส่งความ ปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและครอบครัวที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยการส่งของขวัญ อาทิ อาหาร ขนม ที่เก็บได้นาน ยารักษาโรค ชา กาแฟ ผงซักฟอก เสื้อกล้าม ถุงเท้า กางเกงชั้นใน(ชาย) สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ พร้อมบัตรอวยพร (ส.ค.ส.)
     ทั้งนี้ กรณีพัสดุมีน้ำหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัม จัดส่งแบบธรรมดา สามารถส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) วงเล็บมุมกล่องบนขวาว่า (ทร.สนามชายแดน) ส่งไปยังพื้นที่ กรมทหารราบ ที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน / หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ กรุณาส่งไปที่ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๐๐๐ ส่งไปยังพื้นที่ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรุณาส่งไปที่ ค่ายตากสิน ๘ ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐ และส่งไปยังพื้นที่ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง กรุณาส่ง ไปที่ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนครพนม ๑๘๕ บ้านกกต้อง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๐๐๐
     สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักเกิน ๕ กิโลกรม กรุณาส่งไปที่ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๐๖๘ ๕๘๖๐ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๕๗๙๕
     (ที่มา : กพร.ทร.)