ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ วันรัฐธรรมนูญ

Release Date : 09-12-2015 00:00:00
ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ วันรัฐธรรมนูญ

     พลเรือเอก ทักษิณ ฤกษ์สังเกตุ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานประดับ พุ่มดอกไม้ของกองทัพเรือ พร้อมกับการวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘