เชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

Release Date : 09-12-2015 00:00:00
เชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

     รัฐบาลกำหนดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อถวายเป็นราชสดุดี ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เป็นประธาน นำขบวนประชาชนปั่นจักรยาน
     ทั้งนี้ ขบวนจะเริ่มต้นจากพระลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางและจุดสำคัญ ๆ อาทิ แยกราชประสงค์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย สวนลุมพินี วงเวียนโอเดียน เยาวราช วงเวียนใหญ่ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โรงพยาบาลศิริราช อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น โอกาสนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน