พิธีเปิดหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ

Release Date : 08-12-2015 00:00:00
พิธีเปิดหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ

     กองทัพเรือขอเชิญร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จมาทรงเปิดหอศิลป์เจ้าพ่อหลวงเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการหอศิลป์ เจ้าพ่อหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พระชนมายุ ๑ พรรษา ถึงปัจจุบัน ที่ได้จากการวาดภาพโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งภายในอาคารยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเผยแพร่ให้กำลังพลและครอบครัว หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
     (ที่มา : ยศ.ทร.)