งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔

Release Date : 08-12-2015 00:00:00
งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเฉลิมสี่รอบเหรียญทองกษัตรา สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ กำหนดจัดงานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙ และบริเวณอ่าวพัทยา หน้าหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี
     สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุสนามที่ ๑ และการจัดนิทรรศการที่สวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และการแข่งขันเรือใบ ประเภท ออพติมิส และประเภท โอเค ที่ หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ และเหรียญทองดุษฏีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากล เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๐ และการจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
     การจัดงานเทิดพระอัจฉริยะภาพทางกีฬาเรือใบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชมรมเรือใบบังคับวิทยุ ฯลฯ
     ขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมกิจกรรมภายในงานฯ ได้ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว