กองทัพเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ

Release Date : 04-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ

     พลเรือเอก ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ปะรำพิธีสงฆ์ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ฝั่งทำเนียบรัฐบาล) ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
     (ที่มา: สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว)