ขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 04-12-2015 00:00:00
ขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดจำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท ทั้งนี้ เงินรายได้นำเข้าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒ ๒๘๓ ๔๒๓๗ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๒๓
     (ที่มา : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)