หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Release Date : 02-12-2015 00:00:00
หมายกำหนดการ พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
     วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
     - เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
     วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
     - เวลา ๐๘.๐๐ น. เชิญพระโกศพระศพ จากตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส
     - เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิง
     วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
     - เวลา ๐๗.๐๐ น. เก็บพระอัฐิ เชิญพระอัฐิ และพระสรีรางคารจากพระเมรุไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวร นิเวศวิหาร
     วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
     - เวลา ๑๖.๓๐ น. พระราชกุศลพระอัฐิ และบรรจุพระสรีรางคาร ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
     วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
     - เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
     - เวลา ๑๒.๐๐ น. บรรจุพระสรีรางคาร ณ พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร
     ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพ (๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยพร้อมเพรียงกัน
     (ที่มา:สำนักพระราชวัง)