กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ จัดงาน “เดิน –วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี”

Release Date : 01-12-2015 00:00:00
กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ จัดงาน “เดิน –วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี”

     วันนี้ (๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) เวลา๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธาน แถลงข่าว การจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ปี” ณ สโมสรราชนาวิกสภาอาคารราชนาวิกสภา ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิ ราชสกุลอาภากร ฯ ร่วมแถลงข่าว กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย กำหนดจัดงาน “เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๕ ปี” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสุขภาพข้าราชการของกองทัพเรือ ประชาชนทั่วไป และเพื่อนำรายได้จากการจัดงานฯ สมทบทุนจัดสร้างนิทรรศการกึ่งถาวรอาคารเรียนรู้เรื่องแพทย์บูรณาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
     ผู้สนใจร่วมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๙๙๖ และ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ ได้ตั้งแต่บัดนี้