ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ เสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

Release Date : 01-12-2015 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบ เสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

     พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับ-มอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื่นที่วังนันทอุทยาน ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ
     (ที่มา : สลก.ทร.)