กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น

Release Date : 30-11-2015 00:00:00
กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ  กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น

     กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กำหนดจำหน่ายเมล่อนญี่ปุ่น ซึ่งปรับปรุงคุณภาพได้มาตรฐาน และปลอดสารพิษ ให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือ ในราคากิโลกรัมละ ๖๕ บาท ณ ร้านเกษตรนาวี วังนันทอุทยาน ร้านเกษตรนาวีบุคคโล ร้านเกษตรนาวีบางนา และร้านเกษตรนาวี ทุ่งมหาเมฆ โดยบริการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
     ผู้สนใจสั่งจองผลเมล่อนญี่ปุ่นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายการตลาด กิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๐๖๖ ๘๕๓๓ และหมายเลขโทรศัพท์ภายในกองทัพเรือ ๕๓๒๙๒ (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
     (ที่มา : สก.ทร.)