กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

Release Date : 26-11-2015 00:00:00
กำหนดการแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔

     ตามที่กองทัพเรือ อนุมัติหลักการให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ ดังนี้
     - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     - วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
      (ที่มา : กพ.ทร.)