กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์

Release Date : 23-11-2015 00:00:00
กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์

     กองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สวนนาคราภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     เทศกาล “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูงานประเพณีอันดีงามของไทย กระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศโดย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ขบวนเรือประดับไฟฟ้า รวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวชมสีสันของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว
     (ที่มา:กพร.ทร.)