กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 20-11-2015 00:00:00
กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ

     วันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) กองทัพเรือได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมีกำหนดการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ เวลา ๐๖.๑๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจผู้บัญชาการทหารเรือ และนางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๙ รูป ณ ลานหน้าอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ประกอบพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่พระราชวังเดิม ณ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
     เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีทักษิณานุประทาน ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     เวลาประมาณ ๑๑.๓๕ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา ปล่อยพันธุ์ปลา ณ ท่าเทียบเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     เวลา ๑๙.๐๐ น. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นางปรานี อารีนิจ ภริยา และคณะนายชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ พร้อมคู่สมรส ให้การต้อนรับ
     กองทัพเรือ ได้ถือเอาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น “วันกองทัพเรือ” ทั้งนี้ สืบเนื่องเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี นับเป็น จุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทย ตามแบบตะวันตก ก่อกำเนิดเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาถึงปัจจุบัน