พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 18-11-2015 00:00:00
พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘

     วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามหญ้าหน้าท้องพระโรง กองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีกำลังพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ สถาบันการศึกษาประกอบด้วย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนทวีธาภิเศก และชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนปรกอรุณ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
      กองทัพเรือจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือและปลูกจิตสำนึกให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชน ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม การรักษาความสะอาด ตลอดจนสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความเสียสละ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร และมัสยิดต้นสน
(ที่มา : กพร.ทร.)