เชิญฝึกซ้อมจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”

Release Date : 16-11-2015 00:00:00
เชิญฝึกซ้อมจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ  BIKE FOR DAD”

รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่อ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง พระลานพระราชวังดุสิต – แยกหมอเหล็ง – ประตูน้ำ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – สวนลุมพินี – ถนนเยาวราช – สะพานสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว – วงเวียนใหญ่ – พระราชวังเดิม – หอประชุมกองทัพเรือ – แยกศิริราช – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า – อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ถนนราชดำเนินนอก – พระลานพระราชวังดุสิต ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ขอเชิญผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารหน่วย ที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมฝึกซ้อมจักรยานในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ฐานทัพเรือกรุงเทพ สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๘๖๕๓ และ ๐๙ ๒๓๕๑ ๕๙๓๕

(ที่มา : กพร.ทร.)