ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย

Release Date : 16-11-2015 00:00:00

วันนี้ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การรับรอง นายคีริลล์บาร์สกี้ เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในการรับเยี่ยมคำนับ การที่กองทัพเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กองทัพเรือได้อนุมัติไว้ และเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

(ที่มา : ขว.ทร.)