กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ย้ายที่ตั้งเข้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๔ ระหว่าง ๑๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

Release Date : 12-11-2015 00:00:00

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กำหนดย้ายที่ตั้งหน่วยเข้าพื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคาร ๔ พื้นที่พระราชวังเดิม ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการและติดต่อประสานงาน จึงขอแจ้งให้กำลังพลทราบโดยทั่วกัน