ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมเยียนผู้นำทางทหารราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และหารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ

Release Date : 12-11-2015 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมเยียนผู้นำทางทหารราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และหารือประเด็นปัญหาต่าง ๆ

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและ ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำทางทหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งเพื่อปรึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ระหว่างหน่วยตามพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา ของทั้งสองประเทศ (ที่มา : ยก.ทร.)