ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

Release Date : 12-11-2015 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วันนี้ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพเรือ ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี นางปรานี อารีนิจ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธี กองทัพเรือมีนโยบายที่จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ พระอารามหลวง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กองบัญชาการกองทัพเรือเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๘ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์กฐินตามพุทธบัญญัติ และเพื่อรวบรวมจตุปัจจัย โดยเสด็จพระราชกุศลบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวรสืบไป (ที่มา : สลก.ทร.)