พิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 11-11-2015 14:00:00
พิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๓๖ น.  พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ กิโลเมตร ๕ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ เนื่องในการแข่งขัน “สัปดาห์กีฬานาวี” ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ฯ

กองทัพเรือ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ใน “สัปดาห์กีฬานาวี” ขึ้น เป็นประจำทุกปี ด้วยตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของการกีฬา ซึ่งนอกจากกำลังพลทุกนายจะได้พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นการปลูกฝัง  ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการของกองทัพเรือ

การแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ มี กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีกลุ่มหน่วยกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๘ หน่วย และชนิดการแข่งขันกีฬา มีจำนวน ๓๓ กีฬา สำหรับกิจกรรม  ในพิธีเปิดการแข่งขัน เวลา ๑๕.๔๕ น. เป็นต้นไป จัดให้มีการประกวดกองเชียร์ การแสดงมิติคอนเสิร์ต ขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานมอบให้ประธานในพิธี ฯ 
จากนั้น ประธานจะกล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขัน ฯ มีการเชิญธงกีฬานาวีขึ้นสู่ยอดเสา พิธีธงลง การแสดง “สีสันทหารเรือ” การแสดงจุดไฟกระถางคบเพลิง พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้นักกีฬาอาวุโสและนักกีฬายอดเยี่ยม และปิดท้ายด้วยการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล (๗ คน) รอบชิงชนะเลิศ (ที่มา : สลก.ทร.)