ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 10-11-2015 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓

วันนี้ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น.  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและให้โอวาทแก่กำลังพลทัพเรือภาคที่ ๒ และทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบำรุงขวัญแก่กำลำพล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา และกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ และ พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ (ที่มา : สลก.ทร.)