กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 09-11-2015 08:00:00
กองทัพเรือ จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น.  พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ  ประธานกรรมการสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ และที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครโดยมี พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ ที่ปรึกษากองทัพเรือ และหัวหน้าสำนักงานบริหารสวัสดิการกีฬา, พลเรือโท ธานี ผุดผาด  รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมแถลงข่าว  ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนนำไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันกีฬาในสัปดาห์กีฬานาวี พร้อมกับนำกีฬาทหารเรือมาสาธิตให้ชมในโอกาสนี้ด้วย

การจัดงานแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีเป็นกิจกรรมที่กองทัพเรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ถ้วยทองของหลวง” เป็นถ้วยพระราชทานการกีฬาใบแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันฟุตบอล ณ สนามเสือป่า สวนดุสิต โดยทีมโรงเรียนนายเรือได้ครอบครองถ้วยพระราชทาน นับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงต่อกองทัพเรือ 
จากความสำเร็จในครั้งนั้น กองทัพเรือได้จัดให้มีการแข่งขันสัปดาห์กีฬาขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๘๖ เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกีฬา  เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือเห็นความสำคัญและคุณค่าของการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ พัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬา ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้กำลังพลมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนมุ่งหวังให้ประชาชนได้เห็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา แสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ และยังสามารถเข้าชมการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬานาวีได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากชนิดกีฬาสากลทั่วไป รวมทั้งกีฬาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทหารเรือบรรจุในการแข่งขันเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับในปี ๒๕๕๘ สัปดาห์กีฬานาวีจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสนามกีฬาตามประเภทการแข่งขัน มีกองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่อจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  (ที่มา : สลก.ทร.)