ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้

Release Date : 09-11-2015 13:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๐.๑๐ น.  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจภาคใต้ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ