ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล…รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๕

Release Date : 05-11-2015 11:00:00
ขอเชิญร่วมการแข่งขันแรลลี่การกุศล…รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๕

     สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหารายได้การกุศลเพื่อสภากาชาดไทย จัดให้มีการแข่งขันแรลลี่การกุศล..รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “ชมแม่น้ำแคว ล่องแพเมืองกาญจน์ ชื่นบานทำบุญ” ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร - กาญจนบุรี สิ้นสุดปลายทางที่ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว รายได้จากการจัดงานเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สนับสนุนการดำเนินงานของรูปแบบของกิจกรรมแรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาดจะเป็นแรลลี่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว  โดยในระหว่างการเดินทางผู้เข้าแข่งขันจะได้สนุกสนานเต็มอิ่มกับการเล่นเกมส์ตามจุดTC (Time Check) ต่าง ๆ ทั้งร่วมหา RC (Route Check) และทำกิจกรรม Walk Rally  โดย Highlight ของกิจกรรมในปีนี้คือ เชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำบุญกับ “ชุดอิ่มบุญ อิ่มใจ” เพื่อทหารกล้า ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ซึ่งจะนับเป็น ๑ คะแนน  ทั้งนี้ เงินรายได้จากการจำหน่าย “ชุดอิ่มบุญ อิ่มใจ” เพื่อทหารกล้าทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

          นอกจากนี้ กิจกรรมในงานเลี้ยงภาคกลางคืนได้จำลองบรรยากาศของงาน “วันวานงานวัด” เน้นให้ผู้เข้าแข่งขันและสมาชิกในครอบครัวร่วมแต่งกายให้เข้ากับธีมของงาน มีกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ให้ทุกครอบครัวได้สนุกสนานเพลิดเพลินและร่วมลุ้นรับรางวัลมากมาย รวมทั้งการประกาศผลผู้ที่ชนะการแข่งขันแรลลี่ประเภทต่าง ๆ โดยทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันฯ จะได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสต่อไป
          กิจกรรมการแข่งขัน “แรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ ๑๕” จะแบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ  ประเภททีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ ๕,๕๐๐ บาท และประเภททีมกิตติมศักดิ์ ค่าสมัครทีมละ ๗,๐๐๐ บาท โดยอัตราค่าสมัครนี้ผู้สมัครจะได้รับเสื้อทีมการแข่งขันแรลลี่จำนวน ๒ ตัว พร้อมที่พัก ๑ ห้อง อาหาร ๔ มื้อ เข้าพัก ณ โรงแรมเอกไพลิน  ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
          สภากาชาดไทย  จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแรลลี่การกุศลแบบครอบครัว  สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  “แรลลี่การกุศล...รวมใจให้กาชาด  ครั้งที่ ๑๕” ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  สำนักงานจัดหารายได้  สภากาชาดไทย   ตึกอำนวยนรธรรม ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๔ ๑๓๕๔,       ๐ ๒๒๕๖ ๔๖๒๓, ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๔๐ - ๑ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๐๓๑๒, ๐ ๒๖๕๒ ๔๔๔๐
(ที่มา : สภากาชาดไทย)