พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 04-11-2015 12:00:00
พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น.  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๒ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เครื่องหมายความสามารถการกีฬา เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือ รวมทั้งผู้ที่ได้ให้ความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการกีฬาของกองทัพเรือ สำหรับการมอบเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ในครั้งนี้ มีจำนวน ๑๐๙ นาย ประกอบด้วย ประเภทกิตติมศักดิ์ จำนวน ๖๓ นาย ประเภทนักกีฬา ชั้น ๑ จำนวน ๑๓ นาย และประเภทนักกีฬา ชั้น ๒ จำนวน ๓๓ นาย (ที่มา : สน.บริหารสวัสดิการกีฬา ทร.โทร.๕๕๕๐๗)