รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP TO AEC … มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล”

Release Date : 03-11-2015 16:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP TO AEC … มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล”

วันนี้ (๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๐๐ น.  พลเรือเอก ณรงค์พล  ณ บางช้าง  รองผู้บัญชาการทหารเรือ  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “OTOP TO AEC … มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ณ บริเวณตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “OTOP TO AEC … มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพในการส่งจำหน่ายในต่างประเทศ สร้างรายได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มากขึ้น เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในกระทรวงมหาดไทย