ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ๒๐๑๕ (Defense & Security 2015)

Release Date : 02-11-2015 13:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดงาน นิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ๒๐๑๕ (Defense & Security 2015)

วันนี้ (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ๒๐๑๕ (Defense & Security 2015) ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีเปิด

กระทรวงกลาโหม จัดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ (Defense& Security 2015) ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายในอาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๕ - ๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเทคโนโลยียุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมถึงการสร้างเครือข่ายสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการรักษาความปลอดภัยแห่งเอเซีย โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ แบ่งเป็น ๖ ส่วน ประกอบด้วย การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีด้านการทหาร และการรักษาความปลอดภัย, การจัดแสดงและสาธิตผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารในส่วนของกระทรวงกลาโหม, การสัมมนาวิชาการจากบริษัทเอกชน, การสัมมนานานาชาติโดยกระทรวงกลาโหม เรื่อง “ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการจำลองสถานการณ์เชิงปฏิบัติ”, การสาธิตผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอกชน และกิจกรรมพิเศษและสันทนาการ 

ในส่วนของกองทัพเรือนำผลงานวิจัยร่วมแสดงในครั้งนี้ จำนวน ๖ ผลงาน ได้แก่ 
- สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ จำนวน ๔ ผลงาน ได้แก่ 
- กลุ่มที่ ๑ การควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และการข่าว จำนวน ๑ ผลงาน คือ เครื่องรบกวนระบบสื่อสารย่านความถี่โทรศัพท์มือถือ และวิทยุมือถือ ความถี่ ๑๓๐ - ๕๑๒ MHz
- กลุ่มที่ ๒ ยานรบและยานช่วยรบ จำนวน ๒ ผลงาน ประกอบด้วย เครื่องบินทะเลและรถต้นแบบสะเทินน้ำสะเทินบก สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย
- กลุ่มที่ ๔ การป้องกันกำลังรบ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ ระบบตรวจการณ์ เพื่อต่อต้านและป้องปรามภัยคุกคามรูปแบบใหม่
- กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในกลุ่มที่ ๔ การป้องกันกำลังรบ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ ทุ่นหมายตำบลที่ทุ่นระเบิดจากยานล่าทำลายทุ่นระเบิด
- กรมสารวัตรทหารเรือ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย ในกลุ่มที่ ๔ การป้องกันกำลังรบ จำนวน ๑ ผลงาน ได้แก่ เสื้อเกราะกันกระสุนสะเทินน้ำสะเทินบก (ที่มา : ยก.ทร.)