งดจอดรถบริเวณถนนติดแม่น้ำเจ้าพระยา ประตูสามสมอ และลานจอดรถหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม วันที่ ๒ และ ๓ พฤศจิกายน นี้

Release Date : 30-10-2015 09:00:00
งดจอดรถบริเวณถนนติดแม่น้ำเจ้าพระยา ประตูสามสมอ และลานจอดรถหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม  วันที่ ๒ และ ๓ พฤศจิกายน นี้

กรมสารวัตรทหารเรือ ขอแจ้งการห้ามจอดรถบริเวณถนนติดแม่น้ำเจ้าพระยา ประตูสามสมอ และลานจอดรถหน้าอาคารกองบัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม ในวันที่ ๒ และ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมการรับรองคณะผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารเรือ (ที่มา :กรม สห.ทร.)