ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘

Release Date : 30-10-2015 13:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น.  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ห้องศาลายา อาคารศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี ศาลายา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือเข้าร่วมประชุม                        

การประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายสรุปเรื่อง “การพัฒนาและบทบาทกองทัพเรือของประเทศในอาเซียน”, ชี้แจงความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จ้างและผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ และเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ เป็นต้น จากนั้น เวลา ๑๗.๒๐ น. จะมีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยจะมีการชมวีดิทัศน์สรุปนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวสรุปนโยบาย ณ ห้องประชุมบริพัตร อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ที่มา :สลก.ทร.)