พิธีเปิดงาน “นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก”

Release Date : 29-10-2015 09:00:00
พิธีเปิดงาน “นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ พื้นที่ภาคตะวันออก”

วันนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น.  พลเรือเอก ไพฑูรย์ ประสพสิน ประธานกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดงาน “นำบริษัทชั้นนำมาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคตะวันออก ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยจัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดนำบริษัทชั้นนำผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์และ รับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ในผลัดที่ ๓/๕๖ ที่จะครบกำหนดปลดประจำการ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ทหารกองประจำการ เมื่อปลดประจำการออกไปแล้วให้มีงานทำ เพื่อไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รวมถึงเป็นพลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคต (ที่มา : คพท.)