ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Release Date : 22-10-2015 07:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ  ผู้บัญชาการทหารเรือ  เป็นประธานร่วมในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร เสสะเวช  ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ หอประชุม กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ จัดงานโครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการประกวดระดับนักเรียน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป (ที่มา : กพร.ทร.)